Stavebné pozemky sú už vypredané

Všetky inžinierske siete okrem plynu.

V Y P R E D A N É

Galéria